The Study of Microorganisms in order to Use Our Understanding for Improving Our Lives
 
اصطلاح کلی فرم به گروهی از باکتری های خانواده انتروباکتریاسه (باکتری های روده ای) گفته می شود که دارای توانایی خاصی در تخمیر قند لاکتوز باشند. در واقع این باکتری ها نیز همانند سایر اعضای خانواده انتروباکتریاسه باکتری هایی میله ای گرم-منفی، اکسیداز-منفی و کاتالاز-منفی هستند. با این وجود، توانایی تخمیر قند لاکتوز در زمان ۲۴ (تا حداکثر ۴۸) ساعت در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد به همراه تولید گاز و اسید در چنین تخمیری باعث شده که گروهی از اعضای این خانواده با هم در گروهی به نام کلی فرم ها قرار گیرند. همانطور که مشخص است این دسته بندی سیستماتیک نیست و تنها بر اساس توانایی انجام نوعی فعالیت متابولیکی در شرایطی خاص تعریف می شود. بنابراین اگرچه گاهی در برخی منابع اعضای کلی فرم ها Escherichia coli، Enterobacter aerogenes، Klebsiella pneumoniae و Citobacter معرفی می شوند ولی بیان صحیح این است که تنها سویه هایی از این باکتری ها در گروه کلی فرم ها جای می گیرند که بتوانند تخمیر لاکتوز را با همان شرتیطی که گفته شد انجام دهند. مثلاً هستند سویه هایی از E. coli که تخمیر قند لاکتوز را بدون تولید گاز انجام می دهند (سویه های انروژنتیک) و یا اینکه سویه هایی هستند از این گونه که تخمیر لاکتوز را با تولید گاز و اسید انجام می دهند ولی در مدتی طولانی تر از 48 ساعت لذا چنین سویه هایی در گروه کلی فرم ها قرار نمی گیرند. با در نظر گرفتن فراوانی بالای انتقال مواد ژنتیکی بین باکتری ها به ویژه باکتری های نزدیک به یکدیگر مشخص است که امکان اینکه علاوه بر گونه هایی که در بالا ذکر شدند سویه های باکتری دیگری از خانواده انتروباکتریاسه نیز در گروه کلی فرم ها قرار بگیرند وجود دارد.

 

 

  نوشته شده در  پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ساعت 5:14  توسط فرهاد شفیعی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM